IRAGANEKOAK

Iraganekoak_audio (2015) - Grabaketa
00:00 / 00:00

 

 

Iraganekoak_2015

[Interbentzioa eta erregistroa]

Oroimenaren erreferentzia galeraren ondorioz, ezagutu baina jada lehenaldikoak diren gertuko generazioen irudien bilaketa prozesua ematen da, aiton-amonena, kasu. Haigandik guregan gelditzen denaren ondorioak identitate pertsonalaren galera ematen duen heinean, izandakoen informazio berreskurapenean baserriaren garrantzia sinbolikoa eta kolektiboa adiera eman da, izan zirelako baikara.

Interesekotzat jo diren bi argazkiren eraldaketak oroimenaren desgastearekin bat egiten du, irudiaren kopiaren kopia, eta haren hurrengo kopiarekin, desmaterializazioranzko bidean. Era berean, bi figura horien irudiak berreskuratu nahi izan dira transmisio katearen bidetik, argazkikoen bizimodu eta izaera orainaldira erakartzeko gogoz. Interbentzio eredua haintzat hartuz, eta euren irudiaren berreraiketak bizileku izandako baserriarekin bat eginez, gelditzen zaigun erreferente garbienean euren presentzia berreskuratzeko pausoa eman da.

© 2019. Onintza Etxebeste Liras  /